คอร์ส 1 ปี

เหมาะสำหรับ
นักกอล์ฟที่จะเริ่มเล่นใหม่หรือเล่นกอล์ฟเป็นแล้วแต่ต้องการปรับปรุงใหม่อย่างจริงจังต่อเนื่องตลอด 1 ปี

หลักการต่างๆที่จะได้เรียนรู้ในคอร์สรายปี Swing for life 1 year 
1 หลักการใช้ "กล้ามเนื้อสวิง" 4 ส่วนสำคัญที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย (วัยเด็ก-ผู้ใหญ่-สูงวัย) กล้ามเนื้อ "ศรีษะ, ร่างกายด้านบน, ร่างกายด้านล่าง, เท้า
   รวมถึงหลักการใช้ "กล้ามเนื้อสวิง" 4 ส่วนแบบที่จะต้องใช้ใน Swing Thought คือ Head--->Chest--->Arm--->Hand (Automatic Weight shifting)
   และหลักการเลือกใช้ "สวิงที่เหมาะสมกับตนเอง" (Single muscle swing, Double muscle swing) เพื่อใช้เป็นสวิงหลักในการสวิงด้วยอุปกรณ์ทุกๆชิ้น
2 หลักการสวิงแบบ Clock swing 4 ระดับ (7-5/8-4/9-3/10-2) เพื่อใช้ประโยชน์ 2 ด้านคือ เป็นขั้นตอนของ "วงสวิง" และเป็นลักษณะ "การเล่นลูกสั้น" 
3 หลักการสร้างแนวสวิงแบบ "C-path" ด้วยแขนกับเส้นทาง 3 เส้นทาง in-in, in-out, out-in
4 หลักการควบคุมหน้าไม้ "เปิด-ปิด" ด้วยมือด้านที่เลือกใช้ 3 แบบ (มือซ้าย, มือขวา, สองมือรวมกัน) 
5 หลักการ "อิมแพ็ค" 2 แบบ (Descending & Ascending) สำหรับการตีด้วยเหล็กและหัวไม้
6 หลักการสวิง "เหล็กสั้น, กลาง, ยาว, Hybrid, Fairway, Driver" 
7 หลักการเล่นลูกสั้นข้างกรีน 2 แบบ Chip & Flop และ 2 ลักษณะ (Spin & Block) 
8 หลักการเล่นลูกสั้นขึ้นกรีนแบบโยนระยะ "ต่ำกว่า 100 หลา" ด้วยการใช้ Clock swing ที่ได้ชื่อว่าเป็น การเล่นด้วยหลักฟิสิกส์ "Range X Speed = Distance" 
9 หลักการระเบิดทรายพื้นฐาน 2 ระยะ (ใกล้และไกล)
10 หลักการพัตต์พื้นฐานที่สำคัญ การจับ, การจัดท่าทาง, การใช้ 3 กล้ามเนื้อ ไหล่-แขน-มือกับระยะทาง, การกริพ, การ stroke, จังหวะ, การอ่านไลน์, ให้น้ำหนัก
11 หลักการฝึก Shape shot 4 แบบ (Draw-Fade-Low-High) รวมถึงการ shot ที่ใช้ในการแก้ไขเมื่อติดอุปสรรค
12 หลักการฝึกออกรอบจริง 9 หลุมแบบ โปรผู้ฝึกสอนเดินโค้ช (วันอาทิตย์บ่าย/ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการเรียนและค่ากรีนฟี+แค็ดดี้+ผู้ติดตาม 1,850.-ชำระตรงที่สนาม) รวมถึงหลักการออกรอบจริง 18 หลุมพร้อมกับโปรผู้ฝึกสอนเล่นแนะนำ (วันพุธบ่าย/ใช้เวลา 4 ชั่วโมงครึ่งในการเรียนและค่ากรีนฟี+แค็ดดี้ 1,300.-ชำระตรงที่สนาม) พร้อมเรียนรู้หลักการฝึกอื่นๆในขณะออกรอบเช่นการวางแผนการเล่น, การควบคุมจิตใจ, การเลือกอุปกรณ์, การตัดสินใจ, การตรวจสอบความผิดพลาดและอื่นๆ
13 หลักการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับตนเอง
14 หลักการตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ 

อัตราค่าเรียน
69,900 บาทต่อ 50 ชั่วโมง (เฉลี่ย 1,400.-/ชม.) อายุคอร์ส 1 ปีหรือ 129,900.-ต่อ 100 ชม. (เฉลี่ย 1,300.-/ชม.) อายุคอร์ส 1.5 ปี

วิธีการสมัครเรียน 
1 โอนเงินค่าสมัคร 69,900.- หรือ 129,900.- ผ่านบัญชี มนตรี บูรณ์เจริญ (กรณีใช้บัตร Visa-Master card +3%fee) 
⛳️ ธนาคารทหารไทย หมายเลข 195-2-11636-4 สาขาห้วยขวาง
2 ส่ง Slip แจ้งการโอนเงินผ่านไลน์ proeddieboon 
3 แจ้งเวลาเรียนผ่านทางไลน์ proeddieboon โดยเลือกเวลาเรียนจากเมนู "ตารางสอน" บนเมนูในเว็ปไซต์นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อไลน์ proeddieboon ได้ตลอด 24 ชม. หากต้องการโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาเป็นการส่วนตัว ช่วงเวลา 19.00-21.00 เป็นช่วงที่สะดวกหลังสอนเสร็จในทุกๆวัน 

Visitors: 1,346,297