คอร์ส 10 ชั่วโมง

 

เหมาะสำหรับ
ผู้สนใจไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนที่อยากจะเริ่มต้นเล่นกอล์ฟตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการเช่น 1เรียนเพื่อออกกำลังกาย 2เรียนเพื่อใช้ในหน้าที่การงาน 3เรียนเพื่อออกสังคม 4เรียนเพื่อใช้เป็นอาชีพ(โปร) 5เรียนเพื่อเล่นกับสมาชิกครอบครัว

อุปกรณ์การแต่งกายและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
-ในวันเริ่มเรียนควรมี "ถุงมือกอล์ฟและรองเท้ากอล์ฟ" (อาจใช้รองเท้าผ้าใบแทนได้)
-ใช้เหล็ก Wedge 56 องศา (Sand Wedge) เป็นอุปกรณ์ไม้ชิ้นเดียวในการเรียน Lesson ที่ 1-4 หลังจากนั้นจะเริ่มใช้เหล็กอื่นๆในการเรียนเพิ่มเติม (สถาบันมีไว้ให้ยืมเรียน)
-การแต่งกายปกติ เรียบง่าย เสื้อยืดธรรมดา, กางเกงขาสั้นหรือยาว, ถุงเท้าและรองเท้ากอล์ฟ
-ค่าลูกกอล์ฟใช้ในการเรียนถาดละ 50 บาทจะใช้ 1-2 ถาดต่อการเรียน 1 ชั่วโมง, เครื่องดื่มขวด 15.-

เนื้อหาของคอร์ส
ชั่วโมงที่1
-เรียนรู้ฝึกฝนการทำงานของร่างกาย 4 ส่วนสำคัญคือ ศรีษะ, ร่างกายด้านบน, ร่างกายด้านล่าง, เท้า (ร่างกายในส่วนอื่นๆจะอธิบายประกอบ)
-เรียนรู้การทำงานของ "แขน" สวิงหรือแกว่งเป็น "เข็มนาฬิกา" บอกตำแหน่งเวลา
-เรียนรู้การทำงานของ "มือ" พร้อมแนะนำวิธีการจับไม้, วิธีตรวจสอบกริพที่ถูกต้องทั้งมือซ้ายและขวา
-เรียนรู้สวิงรูปแบบ Clock swing แบบ 7-5 นาฬิกา ทราบขอบเขตของช่วงสวิงที่ถูกต้อง
-การนักกอล์ฟไม่มีพื้นฐานหรือมีน้อยจะให้ตีลูกที่ตั้งอยู่บนทียาง ถ้ามีพื้นฐานมากพอจะให้ตีลูกที่วางบนพื้นพรมพร้อมทั้งแนะนำวิธีการ impact แบบง่ายๆ
-การเรียนการสอนนักกอล์ฟจะฝึกทำควบคู่กับโปรผู้ฝึกสอนเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพแบบชัดเจน ค่อยๆทำทีละส่วนช้าๆ (หากยังทำไม่ได้จะค่อยๆแนะนำช้าๆซ้ำบ่อยๆ)
-การเรียนการสอนในทุกๆชั่วโมงจะทำการถ่ายคลิปด้านหน้าและด้านข้างเพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องตลอดเวลา
ชั่วโมงที่2
-นักกอล์ฟจะต้องแสดงการตีแบบจังหวะ 7-5 นาฬิกาให้ได้ผ่านเกณฑ์ก่อนจึงจะเริ่มจังหวะ 8-4 นาฬิกาได้ (ถ้าไม่ผ่านจะแนะนำซ้ำอีกจนกว่าจะผ่าน)
-เรียนเรื่องของแนวการ Takeaway ตามแนวเส้นสมมุติที่ลากผ่านลูก พร้อมจังหวะของการง้างข้อมือเล็กน้อย
-เรียนรู้การถ่ายน้ำหนักจากส่วนสะโพก 2 ลักษณะ (Lateral+Rotation) ที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นโดยมีจุดจำที่ง่ายๆ
-เรียนรู้การ impact แบบ compress (descending blow) ซึ่งเป็นแบบที่ใช้ปะทะลูกบนสนามจริง
-การรักษาศรีษะให้นิ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้นถือเป็นเรื่องสำคัญของการเริ่มต้น downswing ที่ยึดศรีษะไว้ซึ่งจะช่วยให้เกิดความแม่นยำขึ้นได้มาก
ชั่วโมงที่3
-นักกอล์ฟจะต้องแสดงการตีแบบจังหวะ 8-4 นาฬิกาให้ได้ผ่านเกณฑ์ก่อนจึงจะเริ่มจังหวะ 9-3 นาฬิกาได้ (ถ้าไม่ผ่านจะแนะนำซ้ำอีกจนกว่าจะผ่าน)
-เรียนเรื่องของการขึ้น backswing ที่เป็นจังหวะการพับข้อมือที่ถูกต้อง (มือซ้าย cocking มือขวา hinghing)
-สร้างตำแหน่งการเข้า impact ลักษณะตัว K-reverse
-เรียนการควบคุมแขนช่วง follow through ที่ควรเหยียดตรงทั้งซ้ายและขวาพร้อมจังหวะการ release ข้อมือ
ชั่วโมงที่4
-นักกอล์ฟจะต้องแสดงการตีแบบจังหวะ 9-3 นาฬิกาให้ได้ผ่านเกณฑ์ก่อนจึงจะเริ่มจังหวะ 10-2 นาฬิกาได้ (ถ้าไม่ผ่านจะแนะนำซ้ำอีกจนกว่าจะผ่าน)
-เรียนเรื่องการขึ้น Topswing แบบลำตัวหมุนเต็มที่ จังหวะการ downswing, impact และ follow through จบที่ 2 นาฬิกา
-เรียนวิธีการจบและเลือกท่าทางการจบที่เป็นลักษณะ 4 Classic finish พร้อมเลือก 3 จังหวะของการดึงไม้ลงมาเก็บ
ชั่วโมงที่5
-ฝึกเล่นลูกสั้นด้วย SW แบบ 7-5 ระยะ 20 หลา, 8-4 ระยะ 40 หลา, 9-3 ระยะ 60 หลา, 10-2 ระยะ 80 หลา
-เรียนรู้การทำงาน 3 อย่างของ "มือ" 1 แกว่งลักษณะ pendulum 2 ควบคุมหน้าไม้เปิดปิด 3 สร้างแนวสวิงรูปตัว C คว่ำ
-เรียนรู้การทำงาน 3 เส้นทางของ "แขน" ส่งแบบ 1 In-In 2 In-Out 3 Out-In
-เรียนรู้การทำงานร่วมกันของ ลำตัว+แขน+มือ (Chest+Arm+Hand)
ชั่วโมงที่6
-ฝึกเล่นลูกสั้นด้วย 60องศา แบบ 7-5 ระยะ 10 หลา, 8-4 ระยะ 30 หลา, 9-3 ระยะ 50 หลา, 10-2 ระยะ 70 หลา
-เรียนรู้ "สูตรสวิง" ขั้นที่1 Head-Chest-Hip-Foot
-เรียนรู้การสวิงเต็มวงด้วยเหล็ก PW,9,8
ชั่วโมงที่7
-ฝึกเล่นลูกสั้นด้วย 60องศาหรือ SW แบบให้น้ำหนัก "เบา-หนัก" 7-5 ระยะ 10และ20 หลา, 8-4 ระยะ 30และ40 หลา, 9-3 ระยะ 50และ60 หลา, 10-2 ระยะ 70และ80 หลา
-เรียนรู้ "สูตรสวิง" ขั้นที่2 Head-Chest-Arm-Hand
-เรียนรู้การสวิงเต็มวงด้วยเหล็ก PW,9,8,7,6,5
ชั่วโมงที่8
-ฝึกเล่นลูกสั้นด้วย 60องศาหรือ SW แบบให้น้ำหนัก "เบา-หนัก"
-ฝึกใช้ "สูตรสวิง" ขั้นที่2 Head-Chest-Arm-Hand ตลอดทุกๆช็อต
-เรียนรู้การสวิงเต็มวงด้วยเหล็ก PW,9,8,7,6,5, Hybrid, Fairway
ชั่วโมงที่9
-ฝึกเล่นลูกสั้นด้วย 60องศาหรือ SW แบบให้น้ำหนัก "เบา-หนัก"
-ฝึกใช้ "สูตรสวิง" ขั้นที่2 Head-Chest-Arm-Hand ตลอดทุกๆช็อต
-เรียนรู้การสวิงเต็มวงด้วยเหล็ก PW,9,8,7,6,5, Hybrid, Fairway, Driver
ชั่วโมงที่10
-เรียนรู้การพัตต์บนหญ้าจริง เลือกการจัดท่าทางเฉพาะตนเอง เลือกการจับกริพ 2 แบบและอื่นๆเช่น การเล็ง, จังหวะการ stroke, แนวการพัตต์, น้ำหนักการจับกริพ
-เรียนรู้การใช้ "ใหล่+แขน+มือ" ในการพัตต์
-เรียนรู้การใช้ "มือ" ในการพัตต์ระยะใกล้ๆและ "มือ+แขน" ในระยะไกลขึ้น

อัตราค่าเรียน
17,000 บาทต่อ 10 ชั่วโมง (เฉลี่ย 1,700.-/ชม.) อายุคอร์ส 4 เดือน
32,000 บาทต่อ 20 ชั่วโมง (เฉลี่ย 1,600.-/ชม.) อายุคอร์ส 6 เดือน
45,000 บาทต่อ 30 ชั่วโมง (เฉลี่ย 1,500.-/ชม.) อายุคอร์ส 8 เดือน

วิธีการสมัครเรียน
1 โอนเงินค่าสมัคร 17,000.- หรือ 32,000.- หรือ 45,000.-ผ่านบัญชี มนตรี บูรณ์เจริญ

⛳️ ธนาคารทหารไทย หมายเลข 195-2-11636-4 สาขาห้วยขวาง
2 ส่ง Slip แจ้งการโอนเงินผ่านไลน์ proeddieboon
3 แจ้งเวลาเรียนผ่านทางไลน์ proeddieboon โดยเลือกเวลาเรียนจากเมนู "ตารางสอน" บนเมนูในเว็ปไซต์นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อไลน์ proeddieboon ได้ตลอด 24 ชม. หากต้องการโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาเป็นการส่วนตัว ช่วงเวลา 19.00-21.00 เป็นช่วงที่สะดวกหลังสอนเสร็จในทุกๆวัน

Visitors: 1,346,293