6 Courses

 


 

คอร์สปรับแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Fast Fixing)

เป็นคอร์สสั้นที่ใช้เวลาในการเรียน 1 ชั่วโมง วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไรโดยการถ่ายวิดีโอด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วงสวิง Hudl ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถบันทึกคำแนะนำได้ขณะวิเคราะห์ 

ลักษณะปัญหาทั่วๆไป

- ปัญหาผลงานการตีผิดพลาดไม่สามารถหาสาเหตุและแก้ไขได้ด้วยตนเอง

- ปัญหาไม่มั่นใจในขั้นตอนต่างๆของวงสวิงเช่น การจับไม้, การจัดท่าทาง, การขึ้น backswing, การ downswing, การส่ง follow through และอื่นๆ

- ปัญหาจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเล่นกอล์ฟ

อัตราค่าลงทะเบียน

คอร์สแก้ปัญหาเร่งด่วน เรียน 1 ชั่วโมง

1,900.-

     

คอร์สพิเศษ "ลดสกอร์" (Score Breaking)

เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียนรวม 3 ชั่วโมงในการเรียนรู้, วิเคราะห์ปัญหา, ค้นหาสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้แล้วนำมาประเมินวางแผนในการสร้างแบบฝึกในการพัฒนาเพื่อลดสกอร์ และออกรอบ 18 หลุมกับโปรเพื่อใช้วิธีการและหลักการที่ได้ฝึกแก้ไขมาแล้ว

ลักษณะปัญหาต่างๆ

- ปัญหาการเล่นที่ผิดพลาดบ่อยๆและต้องการแก้ไข
- ปัญหาสกอร์ที่ไม่สามารถลดลงได้โดยไม่ทราบปัญหาและวิธีแก้ไข
- ปัญหาจิตวิทยาในขณะเล่นที่ต้องการคำแนะนำ

อัตราค่าลงทะเบียน

คอร์สแก้ปัญหาเร่งด่วน เรียน 3 ชั่วโมง+ออกรอบ 18 หลุม 1 ครั้ง

9,900.-

     

คอร์สมือใหม่เริ่มต้นพื้นฐานสร้างวงสวิง

-เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 1 ชม.จำนวน 10 ครั้งแต่ละครั้งจะห่างกัน 1 วันหรือ 1 สัปดาห์ตามที่ผู้เรียนสะดวก
-แนะนำวิธีการขึ้นรูปวงสวิงแบบสากล เป็นรูปแบบที่จดจำได้ง่ายๆไม่ยากเป็นรูปแบบเข็มนาฬิกา
-เนื้อหาเบื้องต้นประกอบด้วย
       -พื้นฐานการหมุนลำตัว 4 ส่วนสำคัญ, การควบคุมแขน, การเคลื่อนที่ของมือ
       -การขึ้นวงสวิงรูปทรงตามเข็มนาฬิกา 
       -การสร้างผลงานควบคุมทิศทาง, ลูกลอย, ทำระยะตามเหล็กต่างๆ

อัตราค่าเรียน

18,000.-  (10 ชั่วโมง) อายุคอร์ส 6 เดือน

   

คอร์สปรับสวิงพัฒนาสู่มือดี 


-เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 1 ชม.จำนวน 10 ครั้งแต่ละครั้งจะห่างกัน 1 วันหรือ 1 สัปดาห์ตามที่ผู้เรียนสะดวก
-แนะนำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆของผู้เรียนพร้อมแบบฝึก

อัตราค่าลงทะเบียน

18,000.-  (10 ชั่วโมง)    อายุคอร์ส 6 เดือน    


คอร์ส SWING FOR LIFE เล่นเก่งใน 1 ปี 


-เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 50 ชั่วโมงตลอด 1 ปี เรียนครั้งละ 1 ชม.ต่อสัปดาห์จำนวน 50 ครั้ง/50 สัปดาห์
-นักเรียนสามารถ
ใช้สิทธิ์เรียนให้จบเร็วขึ้นได้หากมีความประสงค์เช่นนั้นโดยเรียนมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
-การเรียนจะเริ่มจากพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด 

ลำดับขั้นตอนการเรียนคอร์สนี้


-เรียนพื้นฐาน (สำหรับมือใหม่) หรือปรับพื้นฐาน (สำหรับมือเก่า)
-เรียนพัฒนาการเล่นแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไข
-เรียนออกรอบในสนามจริง โดยนำหลักการที่ได้เรียนมาใช้ในสถานะการณ์จริง
-ประเมินผลการเล่น นำมาปรับปรุงก่อนที่จะเรียนออกรอบในครั้งต่อไป
-ให้คำปรึกษาหลังจากพัฒนาได้ดีขึ้นในระดับต่างๆตลอดเวลา

อัตราค่าลงทะเบียน 

100,000.-
79,000.-

   

 

 
Visitors: 1,288,161