6 Courses

 


 

คอร์สปรับแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 1 ชั่วโมงวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไรจากการถ่ายวิดีโอด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วงสวิง Hudl ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถบันทึกคำแนะนำได้ขณะวิเคราะห์ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

ลักษณะปัญหาต่างๆ

- ปัญหาผลงานการตีด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่น หัวไม้, แฟร์เวย์, ไฮบริด, เหล็กยาว, เหล็กกลาง, เหล็กสั้นฯ
- ปัญหาขั้นตอนต่างๆของวงสวิงที่ไม่มั่นใจเช่น การจับไม้, การจัดท่าทาง, การขึ้น, การลง, การส่งและอื่นๆ
- ปัญหาจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเล่นกอล์ฟ

วิธีการและขั้นตอนการเรียน

ขั้นตอนที่1 สนทนาพูดคุยถึงปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่2 แนะนำวิธีการแก้ปัญหา ถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของวงสวิงที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่3 ปรับวิธีการสวิงของนักเรียนหากมีข้อผิดพลาดเรื่องวิธีสวิงเพื่อให้เกิดผลตรงตามความต้องการพร้อมอธิบายเหตุและผล ขั้นตอนนี้นักเรียนจะเห็นผลว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรจากผลงานที่ออกมา
ขั้นตอนที่4 แนะนำแบบฝึกที่จะนำไปใช้ในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง

ลงทะเบียนคอร์สแก้ปัญหาเร่งด่วน เรียน 1 ชั่วโมง

1,900.-

     

คอร์สพิเศษ "ลดสกอร์" (Score Breaking)

เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียนรวม 5 ชั่วโมงโดยจะใช้ 4 ชั่วโมงในการเรียนรู้, วิเคราะห์ปัญหา, ค้นหาสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้แล้วนำมาประเมินวางแผนในการสร้างแบบฝึกในการพัฒนาเพื่อลดสกอร์ และอีก 1 ชั่วโมงคือการที่จะต้องออกรอบ 18 หลุมกับโปรผู้ฝึกสอนเพื่อใช้วิธีการและหลักการที่ได้ฝึกแก้ไขมาแล้วมาใช้ทดสอบ

ลักษณะปัญหาต่างๆ

- ปัญหาผลงานการตีด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่น หัวไม้, แฟร์เวย์, ไฮบริด, เหล็กยาว, เหล็กกลาง, เหล็กสั้นฯ
- ปัญหาขั้นตอนต่างๆของวงสวิงที่ไม่มั่นใจเช่น การจับไม้, การจัดท่าทาง, การขึ้น, การลง, การส่งและอื่นๆ
- ปัญหาจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเล่นกอล์ฟ

วิธีการและขั้นตอนการเรียน

ขั้นตอนที่1 สนทนาพูดคุยถึงปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่2 แนะนำวิธีการแก้ปัญหา ถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของวงสวิงที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่3 ปรับวิธีการสวิงของนักเรียนหากมีข้อผิดพลาดเรื่องวิธีสวิงเพื่อให้เกิดผลตรงตามความต้องการพร้อมอธิบายเหตุและผล ขั้นตอนนี้นักเรียนจะเห็นผลว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรจากผลงานที่ออกมา
ขั้นตอนที่4 แนะนำแบบฝึกที่จะนำไปใช้ในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง

ลงทะเบียนคอร์สแก้ปัญหาเร่งด่วน เรียน 1 ชั่วโมง

9,900.-

     

คอร์สมือใหม่เริ่มต้นพื้นฐานสร้างวงสวิง

เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 1 ชม.จำนวน 10 ครั้ง แนะนำวิธีการขึ้นรูปวงสวิงแบบสากลซึ่งจะต้องมีรูปแบบที่นักเรียนจะต้องจดจำแต่ไม่ยากจนเกินไปเพราะหลักสูตรถูกออกแบบมาให้จดจำได้ง่ายๆเป็นรูปแบบเข็มนาฬิกาโดยกำหนดแขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้บอกตำแหน่งแต่ละตำแหน่งในการสวิง

บทเรียนที่จะได้รับ

พื้นฐานการหมุนตัว, การหมุนลำตัวด้านบน, การหมุนลำตัวด้านล่าง, การจัดตำแหน่งศรีษะ, การเคลื่อนไหวเท้า, การเคลื่อนไหวสะโพก, การย้ายน้ำหนัก, การจับไม้, การจัดท่าทาง, การสวิงด้วยกล้ามเนื้อหลักที่สำคัญ

รูปทรง 7-5 นาฬิกา

รูปทรง 8-4 นาฬิกา
รูปทรง 9-3 นาฬิกา
รูปทรง 10-2 นาฬิกา
รูปทรง 10-จบวงสวิง
หลักการฝึก Air Swing การฝึกตีโดยใช้ลูกวางอยู่บนทีในระยะแรก จะปรับเปลี่ยนมาเป็นวางที่พื้นพรมในช่วงท้ายการเรียน

ขั้นตอนการเรียน

ขั้นตอนที่1 ให้คำแนะนำรูปแบบตำแหน่งวงสวิงที่ดี ถ่ายวิดีโอขณะสวิง
ขั้นตอนที่2 วิเคราะห์วงสวิง-เปรียบเทียบกับวงสวิงมืออาชีพ
ขั้นตอนที่3 ปรับวิธีการและรูปวงสวิงของนักเรียนหากมีข้อผิดพลาดเพื่อให้เกิดผลตรงตามหลักสากลพร้อมอธิบายเหตุและผล 
ขั้นตอนนี้นักเรียนจะเห็นผลว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรจากวิดีโอที่ออกมา
ขั้นตอนที่4 แนะนำแบบฝึกที่จะนำไปใช้ในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง

อัตราค่าเรียนผู้ใหญ่   16,000.-  (เฉลี่ยชั่วโมงละ 1,600.-)    อายุคอร์ส 6 เดือน
เด็ก      15,000.-  (เฉลี่ยชั่วโมงละ 1,500.-)    อายุคอร์ส 6 เดือน

   

คอร์สปรับสวิงพัฒนาสู่มือดี เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 10 ชั่วโมงหรือมากกว่า 10 ชม. เรียนครั้งละ 1 ชม. เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่านการเรียนหรือการเล่นขั้นพื้นฐานมาแล้วและต้องการเรียนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาจะเน้นปรับรูปวงสวิงและปรับผลงานให้ดีขึ้น
เนื้อหาส่วนของการปรับรูปวงสวิง แนะนำวิธีการขึ้นรูปวงสวิงแบบสากลซึ่งจะต้องมีรูปแบบที่นักเรียนจะต้องจดจำ

รูปทรง 7-5 นาฬิกา
รูปทรง 8-4 นาฬิกา
รูปทรง 9-3 นาฬิกา
รูปทรง 10-2 นาฬิกา
รูปทรง 10-จบวงสวิง
เนื้อหาส่วนของการปรับผลงาน แนะนำวิธีการสร้างผลงานให้ดีขึ้นจากรูปวงสวิงที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆดังนี้
แนวการดาวน์สวิง
แนวการส่ง
จังหวะการคลายข้อมือเพื่อผ่องถ่ายพลังสู่ลูกกอล์ฟ
วิธีการอิมแพ็คลูกแบบต่างๆ
การควบคุมมือปะทะ
กล้ามเนื้อหลักในการสวิง
หลักการฝึก Air Swing
วิธีการและขั้นตอนการเรียน
ขั้นตอนที่1 ให้คำแนะนำรูปแบบตำแหน่งวงสวิงที่ดี ถ่ายวิดีโอขณะสวิง

ขั้นตอนที่2 วิเคราะห์วงสวิง-เปรียบเทียบกับวงสวิงมืออาชีพ
ขั้นตอนที่3 ปรับวิธีการและรูปวงสวิงของนักเรียนหากมีข้อผิดพลาดเพื่อให้เกิดผลตรงตามหลักสากลพร้อมอธิบายเหตุและผล ขั้นตอนนี้นักเรียนจะเห็นผลว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรจากวิดีโอที่ออกมา
ขั้นตอนที่4 แนะนำแบบฝึกที่จะนำไปใช้ในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง
อัตราค่าลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้
ผู้ใหญ่   16,000.-  (เฉลี่ยชั่วโมงละ 1,600.-)    อายุคอร์ส 6 เดือน 
เด็ก      15,000.-  (เฉลี่ยชั่วโมงละ 1,500.-)    อายุคอร์ส 6 เดือน

   


คอร์ส SWING FOR LIFE เล่นเก่งใน 1 ปี 
เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 50 ชั่วโมงตลอด 1 ปี เรียนครั้งละ 1 ชม.ต่อสัปดาห์จำนวน 50 ครั้ง/50 สัปดาห์นักเรียนสามารถใช้สิทธิ์เรียนให้จบเร็วขึ้นได้หากมีความประสงค์เช่นนั้นโดยเรียนมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ การเรียนจะเริ่มจากพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด 

พื้นฐานเริ่มแนะนำจากวิธีการขึ้นรูปวงสวิงแบบสากลซึ่งจะต้องมีรูปแบบที่นักเรียนจะต้องจดจำแต่ก็จะไม่ยากจนเกินไปเพราะหลักสูตร
ถูกออกแบบมาให้จำได้ง่ายๆเป็นรูปแบบเข็มนาฬิกา ต่อมาจะเริ่มเรียนหลักการพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นซึ่งจะประกอบไปด้วยภาคซ้อม
และภาคออกรอบเมื่อทักษะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งที่สามารถจะออกรอบได้ดี การเรียนรู้ในสนามจริงนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากพอๆกับการ
ฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟข้อดีของการเรียนคอร์สนี้คือการได้เรียนแบบต่อเนื่องจากเริ่มต้นจนพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นมาภายใต้การดูแล
และควบคุมโดยโค้ชคนเดียวคือตัวผมเอง ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนจะได้รับการดูแลไม่มองข้ามเพราะอยู่ในระยะเวลา
ในการเรียน ในระหว่างการเรียนจะมีการประเมินผลโดยจะดูจากการเรียนออกรอบสนามจริงว่านำหลักการไปใช้ในสนามจริงได้ดีเพียง
ใดเพื่อนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข นักเรียนที่จบคอร์สนี้ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับคอร์สอื่นๆเพราะได้ฝึกซ้อมและได้รับการดูแลแบบต่อเนื่องตลอดการฝึกกอล์ฟช่วงเริ่มต้นการเล่นกอล์ฟ

ลักษณะการเรียนเรื่องการสร้างผลงานต่อจากการเรียนรูปวงสวิงได้แล้ว

การควบคุมแนวสวิง Path ซึ่งมีแบบ in-to-in, in-out, Out-in
การสร้างแนวสวิงให้ได้ตามที่ต้องการด้วยวิธีการต่างๆหลายๆวิธีตามที่ถนัดที่สุด
การควบคุมหน้าไม้เข้าปะทะ
การสร้างมุมเข้าปะทะแบบที่ต้องการ
การรักษาจังหวะการเข้าปะทะให้สอดคล้องกับร่างกายส่วนที่ใช้เป็นหลัก
การเลือกใช้กล้ามเนื้อหลักในการสวิง
การอิมแพ็ค
การใช้เหล็กทุกๆเหล็กในถุงกอล์ฟ จากเหล็กสั้น, กลาง, ยาว, ไฮบริด, แฟร์เวย์และหัวไม้

วิธีการและขั้นตอนการเรียน เรียนสัปดาห์ละ 1 ชม.จำนวนต่อเนื่อง 50 สัปดาห์

ลงทะเบียน คอร์สแนะนำเทคนิคการเล่น เรียน 1 ปี 50 ชั่วโมง

100,000.-
69,000.-

    คอร์สใหม่กำลังจัดทำข้อมูล

ลักษณะรูปวงสวิงที่นักเรียนจะได้รับการแนะนำ พื้นฐานการจับไม้, การจัดท่าทาง, การสวิงด้วยกล้ามเนื้อหลักที่ได้ทำการเลือก

รูปทรง 7-5 นาฬิกา
รูปทรง 8-4 นาฬิกา
รูปทรง 9-3 นาฬิกา
รูปทรง 10-2 นาฬิกา
รูปทรง 10-จบวงสวิง
รูปทรงการจบวงสวิงแบบ A,B,C,D
การเลือกใช้กล้ามเนื้อหลักในการสวิงซึ่งจะมีให้เลือกสามส่วนคือ Upper, Mid, Lower
เรียนรู้หลักการ BAH ซึ่งเป็นหัวใจในการใช้สวิง
การฝึกตีโดยใช้ลูกวางอยู่บนทีในระยะแรก จะปรับเปลี่ยนมาเป็นวางที่พื้นพรมในช่วงท้ายการเรียน

ลักษณะการเรียนในสนามจริงออกรอบฝึกซ้อม

การเตรียมตัวก่อนออกรอบ การแต่งกาย การเลือกใช้อุปกรณ์
การเล่นจากแท่นที, บนแฟร์เวย์, บนกรีน
การเล็งเป้าหมาย
การสวิงให้ลูกลอย, การสร้างระยะแม่น
การควบคุมร่างกายและจิตใจขณะออกรอบ
การจัดการกับตนเองหลังจบการออกรอบ
การเก็บข้อมูลเพื่อนำกลับมาพัฒนาในครั้งต่อๆไป

Visitors: 1,268,127