Course-Beginner

 
   

คอร์สมือใหม่เริ่มต้นพื้นฐานสร้างวงสวิง

เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 10 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 1 ชม.จำนวน 10 ครั้ง แนะนำวิธีการขึ้นรูปวงสวิงแบบสากลซึ่งจะต้องมีรูปแบบที่นักเรียนจะต้องจดจำแต่ไม่ยากจนเกินไปเพราะหลักสูตรถูกออกแบบมาให้จดจำได้ง่ายๆเป็นรูปแบบเข็มนาฬิกาโดยกำหนดแขนเป็นเข็มนาฬิกาชี้บอกตำแหน่งแต่ละตำแหน่งในการสวิง

-------------------------------------

 

บทเรียนที่นักเรียนจะได้รับการแนะนำ

พื้นฐานการหมุนตัว, การหมุนลำตัวด้านบน, การหมุนลำตัวด้านล่าง, การจัดตำแหน่งศรีษะ, การเคลื่อนไหวเท้า, การเคลื่อนไหวสะโพก, การย้ายน้ำหนัก, การจับไม้, การจัดท่าทาง, การสวิงด้วยกล้ามเนื้อหลักที่สำคัญ

------------------------------------


รูปวงสวิงที่จะได้เรียนรู้

รูปทรง 7-5 นาฬิกา
รูปทรง 8-4 นาฬิกา
รูปทรง 9-3 นาฬิกา
รูปทรง 10-2 นาฬิกา
รูปทรง 10-จบวงสวิง
รูปทรงการจบวงสวิงแบบ A,B,C,D
หลักการฝึก Air Swing
การฝึกตีโดยใช้ลูกวางอยู่บนทีในระยะแรก จะปรับเปลี่ยนมาเป็นวางที่พื้นพรมในช่วงท้ายการเรียน

---------------------------------------


วิธีการและขั้นตอนการเรียน

ขั้นตอนที่1 ให้คำแนะนำรูปแบบตำแหน่งวงสวิงที่ดี ถ่ายวิดีโอขณะสวิง
ขั้นตอนที่2 วิเคราะห์วงสวิง-เปรียบเทียบกับวงสวิงมืออาชีพ
ขั้นตอนที่3 ปรับวิธีการและรูปวงสวิงของนักเรียนหากมีข้อผิดพลาดเพื่อให้เกิดผลตรงตามหลักสากลพร้อมอธิบายเหตุและผล 
ขั้นตอนนี้นักเรียนจะเห็นผลว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรจากวิดีโอที่ออกมา
ขั้นตอนที่4 แนะนำแบบฝึกที่จะนำไปใช้ในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง

----------------------------------------

 

อุปกรณ์ที่จะต้องนำมาประกอบการเรียน

อุปกรณ์เหล็ก SW เป็นเหล็กเริ่มต้นฝึก ระยะต่อมาเมื่อจบครบวงสวิงแล้วจะให้ใช้ทุกเหล็กที่มีอยู่

-----------------------------------------

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนคอร์สพื้นฐาน 10 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่   16,000.-  (เฉลี่ยชั่วโมงละ 1,600.-)    อายุคอร์ส 3 เดือน
เด็ก      15,000.-  (เฉลี่ยชั่วโมงละ 1,500.-)    อายุคอร์ส 3 เดือน

 


Visitors: 1,265,993