Course Comparing


 

 ข้อดี

1 มีผู้ฝึกสอนตัวตนจริงในขณะเรียน เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนสาธิตให้ได้เห็นจริงในขณะนั้น
2 เป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่สัมผัสได้จริงขณะที่เรียน
3 แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาส่วนตัวจริงๆเฉพาะสำหรับตนเองเท่านั้น
4 แก้ปัญหาหรือเรียนรู้ได้เร็วกว่า
5 เลือกเวลาเรียนได้ตามวันเวลาที่สะดวก
6 เห็นผลงานจริงที่เกิดขึ้นในทันทีที่ได้ฝึกทำการแก้ไขหรือเรียนรู้
7 เป็นการเรียนเฉพาะตัวต่อตัวกับผู้ฝึกสอน
8 แนะนำการบ้านให้ฝึกแก้ไขในแต่ละครั้งในแต่ละบทเรียนที่มาเรียน
9 ได้ฝึกทำจริงในขณะเรียนซึ่งมีผลดีมากต่อการเรียนรู้และการนำไปพัฒนาต่อ
10 ราคาคอร์สวิเคราะห์แก้ปัญหาด่วน 1,900 บาทต่อชั่วโมง, คอร์สพื้นฐาน 15,000 บาทต่อ 10 ชั่วโมง

ข้อดี

 

1 เลือกเรียนรู้ได้ในบทเรียนที่ต้องการเรียนรู้ในเวลานั้นตามความตั้งใจ
2 เรียนได้ตลอดเวลาที่สะดวกและมีโอกาส

3 เรียนได้ในทุกๆสถานที่ที่พร้อมเรียนโดยมีเพียงอินเทอร์เน็ตหรือ Wifi
4 เรียนรู้แบบเจาะลึกในรายละเอียด ช้าๆ ซ้ำๆหลายๆรอบจนเข้าใจจริงๆ
5 หากเป็นการเรียนเพื่อประกอบหลังจากเรียนแบบส่วนตัวมาแล้วจะยิ่งเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น
6 เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบนั่งฟัง นั่งดูรายละเอียดแบบช้าๆ ค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ
7 เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนแบบส่วนตัวได้เช่นอยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศ
8 ฝึกได้ทันทีในขณะเรียนรู้
9 จะได้เข้ามาปรึกษา ตรวจสอบเป็นการส่วนตัว 1 ครั้งเป็นเวลา 1 ชั่วโมงฟรี
10 ราคาคอร์สออนไลน์ (ลดพิเศษ 2,900 บาทต่อ 20 บทเรียนรวมทั้งสิ้น 55 คลิป)

 

Visitors: 1,264,232