Course-Swing for life

 
   

คอร์ส SWING FOR LIFE เล่นเก่งใน 1 ปี


เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 50 ชั่วโมงตลอด 1 ปี เรียนครั้งละ 1 ชม.ต่อสัปดาห์จำนวน 50 ครั้ง/50 สัปดาห์นักเรียนสามารถ
ใช้สิทธิ์เรียนให้จบเร็วขึ้นได้หากมีความประสงค์เช่นนั้นโดยเรียนมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ การเรียนจะเริ่มจากพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด 
พื้นฐานเริ่มแนะนำจากวิธีการขึ้นรูปวงสวิงแบบสากลซึ่งจะต้องมีรูปแบบที่นักเรียนจะต้องจดจำแต่ก็จะไม่ยากจนเกินไปเพราะหลักสูตร
ถูกออกแบบมาให้จำได้ง่ายๆเป็นรูปแบบเข็มนาฬิกา ต่อมาจะเริ่มเรียนหลักการพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นซึ่งจะประกอบไปด้วยภาคซ้อม
และภาคออกรอบเมื่อทักษะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งที่สามารถจะออกรอบได้ดี การเรียนรู้ในสนามจริงนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากพอๆกับการ
ฝึกซ้อมในสนามไดร์ฟข้อดีของการเรียนคอร์สนี้คือการได้เรียนแบบต่อเนื่องจากเริ่มต้นจนพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นมาภายใต้การดูแล
และควบคุมโดยโค้ชคนเดียวคือตัวผมเอง ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนจะได้รับการดูแลไม่มองข้ามเพราะอยู่ในระยะเวลา
ในการเรียน ในระหว่างการเรียนจะมีการประเมินผลโดยจะดูจากการเรียนออกรอบสนามจริงว่านำหลักการไปใช้ในสนามจริงได้ดีเพียง
ใดเพื่อนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข นักเรียนที่จบคอร์สนี้ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับคอร์สอื่นๆเพราะได้ฝึกซ้อมและได้รับการดูแลแบบต่อเนื่องตลอดการฝึกกอล์ฟช่วงเริ่มต้นการเล่นกอล์ฟ
----------------------------------

 ลักษณะรูปวงสวิงที่นักเรียนจะได้รับการแนะนำ


พื้นฐานการจับไม้, การจัดท่าทาง, การสวิงด้วยกล้ามเนื้อหลักที่ได้ทำการเลือก
รูปทรง 7-5 นาฬิกา
รูปทรง 8-4 นาฬิกา
รูปทรง 9-3 นาฬิกา
รูปทรง 10-2 นาฬิกา
รูปทรง 10-จบวงสวิง
รูปทรงการจบวงสวิงแบบ A,B,C,D
การเลือกใช้กล้ามเนื้อหลักในการสวิงซึ่งจะมีให้เลือกสามส่วนคือ Upper, Mid, Lower
เรียนรู้หลักการ BAH ซึ่งเป็นหัวใจในการใช้สวิง
หลักการฝึก Air Swing
การฝึกตีโดยใช้ลูกวางอยู่บนทีในระยะแรก จะปรับเปลี่ยนมาเป็นวางที่พื้นพรมในช่วงท้ายการเรียน
-----------------------------------

ลักษณะการเรียนเรื่องการสร้างผลงานต่อจากการเรียนรูปวงสวิงได้แล้ว


การควบคุมแนวสวิง Path ซึ่งมีแบบ in-to-in, in-out, Out-in
การสร้างแนวสวิงให้ได้ตามที่ต้องการด้วยวิธีการต่างๆหลายๆวิธีตามที่ถนัดที่สุด
การควบคุมหน้าไม้เข้าปะทะ
การสร้างมุมเข้าปะทะแบบที่ต้องการ
การรักษาจังหวะการเข้าปะทะให้สอดคล้องกับร่างกายส่วนที่ใช้เป็นหลัก
การเลือกใช้กล้ามเนื้อหลักในการสวิง
การอิมแพ็ค
การใช้เหล็กทุกๆเหล็กในถุงกอล์ฟ จากเหล็กสั้น, กลาง, ยาว, ไฮบริด, แฟร์เวย์และหัวไม้
-----------------------------


ลักษณะการเรียนในสนามจริงออกรอบฝึกซ้อม


การเตรียมตัวก่อนออกรอบ การแต่งกาย การเลือกใช้อุปกรณ์
การเล่นจากแท่นที, บนแฟร์เวย์, บนกรีน
การเล็งเป้าหมาย
การสวิงให้ลูกลอย, การสร้างระยะแม่น
การควบคุมร่างกายและจิตใจขณะออกรอบ
การจัดการกับตนเองหลังจบการออกรอบ
การเก็บข้อมูลเพื่อนำกลับมาพัฒนาในครั้งต่อๆไป
-------------------------

วิธีการและขั้นตอนการเรียน


เรียนสัปดาห์ละ 1 ชม.จำนวนต่อเนื่อง 50 สัปดาห์
------------------------------

อุปกรณ์ที่จะต้องนำมาประกอบการเรียน


อุปกรณ์เหล็ก 7 เป็นเหล็กเริ่มต้นฝึก ระยะแรกของการเรียน
อุปกรณ์ครบชุด ในระยะเวลาต่อมา
---------------------------------

ลงทะเบียน คอร์สแนะนำเทคนิคการเล่น เรียน 1 ปี 50 ชั่วโมง

100,000.-
69,000.-

 
Visitors: 1,265,994