Course-Peformance


 
   

คอร์สปรับสวิงพัฒนาสู่มือดี

เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 10 ชั่วโมงหรือมากกว่า 10 ชม. เรียนครั้งละ 1 ชม. เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่านการเรียนหรือการเล่นขั้นพื้นฐานมาแล้วและต้องการเรียนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาจะเน้นปรับรูปวงสวิงและปรับผลงานให้ดีขึ้น
-----------------------

เนื้อหาส่วนของการปรับรูปวงสวิง

แนะนำวิธีการขึ้นรูปวงสวิงแบบสากลซึ่งจะต้องมีรูปแบบที่นักเรียนจะต้องจดจำและฝึกฝน
รูปทรง 7-5 นาฬิกา
รูปทรง 8-4 นาฬิกา
รูปทรง 9-3 นาฬิกา
รูปทรง 10-2 นาฬิกา
รูปทรง 10-จบวงสวิง
รูปทรงการจบวงสวิงแบบ A,B,C,D
การเลือกใช้กล้ามเนื้อหลักในการสวิง
เรียนรู้หลักการ BAH
หลักการฝึก Air Swing
--------------------------

เนื้อหาส่วนของการปรับผลงาน

แนะนำวิธีการสร้างผลงานให้ดีขึ้นจากรูปวงสวิงที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆดังนี้
แนวการดาวน์สวิง
แนวการส่ง
จังหวะการคลายข้อมือเพื่อผ่องถ่ายพลังสู่ลูกกอล์ฟ
วิธีการอิมแพ็คลูกแบบต่างๆ
การควบคุมมือปะทะ
กล้ามเนื้อหลักในการสวิง
เรียนรู้หลักการ BAH
หลักการฝึก Air Swing
--------------------------

วิธีการและขั้นตอนการเรียน

ขั้นตอนที่1 ให้คำแนะนำรูปแบบตำแหน่งวงสวิงที่ดี ถ่ายวิดีโอขณะสวิง
ขั้นตอนที่2 วิเคราะห์วงสวิง-เปรียบเทียบกับวงสวิงมืออาชีพ
ขั้นตอนที่3 ปรับวิธีการและรูปวงสวิงของนักเรียนหากมีข้อผิดพลาดเพื่อให้เกิดผลตรงตามหลักสากลพร้อมอธิบายเหตุและผล ขั้นตอนนี้นักเรียนจะเห็นผลว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรจากวิดีโอที่ออกมา
ขั้นตอนที่4 แนะนำแบบฝึกที่จะนำไปใช้ในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง
-----------------------------


อัตราค่าลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้

ผู้ใหญ่   16,000.-  (เฉลี่ยชั่วโมงละ 1,600.-)    อายุคอร์ส 3 เดือน
เด็ก      15,000.-  (เฉลี่ยชั่วโมงละ 1,500.-)    อายุคอร์ส 3 เดือน

Visitors: 1,265,985