Swing analysis

 

คอร์สแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

เป็นคอร์สที่ใช้เวลาในการเรียน 1 ชั่วโมงวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไรจากรูปแบบการถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง Hi-Speed +โปรแกรมวิเคราะห์วงสวิง พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
--------------------------------------------------------

ลักษณะปัญหาต่างๆ

- ปัญหาผลงานการตีด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่น หัวไม้, แฟร์เวย์, ไฮบริด, เหล็กยาว, เหล็กกลาง, เหล็กสั้นฯ
- ปัญหาขั้นตอนต่างๆของวงสวิงที่ไม่มั่นใจเช่น การจับไม้, การจัดท่าทาง, การขึ้น, การลง, การส่งและอื่นๆ
- ปัญหาจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเล่นกอล์ฟ
-----------------------------------------------------------


วิธีการและขั้นตอนการเรียน

ขั้นตอนที่1 สนทนาพูดคุยถึงปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่2 แนะนำวิธีการแก้ปัญหา ถ่ายวิดีโอเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของวงสวิงที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่3 ปรับวิธีการสวิงของนักเรียนหากมีข้อผิดพลาดเรื่องวิธีสวิงเพื่อให้เกิดผลตรงตามความต้องการพร้อมอธิบายเหตุและผล ขั้นตอนนี้นักเรียนจะเห็นผลว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรจากผลงานที่ออกมา
ขั้นตอนที่4 แนะนำแบบฝึกที่จะนำไปใช้ในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง
--------------------------------------------------------

อุปกรณ์ที่จะต้องนำมาประกอบการเรียน

-อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการปรับปรุง
--------------------------------------------------------

ลงทะเบียนคอร์สแก้ปัญหาเร่งด่วน เรียน 1 ชั่วโมง

2,000.-
1,900.-

Visitors: 1,265,985