แนะแนวการสอนกอล์ฟสำหรับโปร ThailandPGA
avatar
iSwing


สถาบันสอนกอล์ฟ iSwing เปิดแนะแนวการสอนกอล์ฟพื้นฐานให้กับผู้ฝึกสอนกอล์ฟที่สนใจ..ฟรี

....โปรผู้ฝึกสอนกอล์ฟสมาชิก Thailand PGA ที่ประสงค์จะเข้ารับการแนะแนวการสอนและเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบ การณ์การสอนกับสถาบันสอนกอล์ฟที่เน้นคุณภาพการสอนเป็นเรื่องหลัก เรียนรู้วิธีการสอนที่เน้นคุณภาพ, การดูแลนักเรียนที่ดี, การจัดการงานการสอนที่เป็นระบบเวลา, รูปแบบวงสวิงที่เป็นมาตรฐานสากล, ความเข้าใจในอาชีพผู้ฝึกสอนกอล์ฟ, ภาษาอังกฤษกอล์ฟ, ความรับผิดชอบ, รายได้การสอนที่ดีระดับมาตรฐาน, และอื่นๆที่จะได้รับจากการเข้ารับการแนะแนวจากสถาบันแห่งนี้พร้ อมประสบการณ์ในการทดลองฝึกสอนจริงตามรูปแบบที่ได้รับการแนะนำ.. .

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับโปรผู้ฝึกสอนที่สนใจ
- เป็นโปรผู้ฝึกสอนกอล์ฟที่ได้รับบัตรสมาชิกประเภท  Golf Instructor  รับรองโดย Thailand PGA
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- มีความตั้งใจ, มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสอนอยู่ตลอดเวลา
- มีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่อง วงสวิงและเทคนิคในการฝึกสอน
- มีความยินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากรูปแบบเดิมๆเป็นการสอ นรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัยอยู่เสมอ ผ่านเทคโนโลยี่วิเคราะห์วงสวิงด้วยอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆ

คุณสมบัติอื่นๆ

- ประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา อาจไม่ใช่ปัจจัยที่จำเป็นในการสมัครเข้ารับการแนะนำ จะมีหรือไม่มีก็ได้
- โปรชายหรือหญิง มีโอกาสสมัครเข้ารับการแนะแนวเท่าเทียมกัน

ตารางเวลาการแนะแนว
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น. – 14.00 น.เวลาในการแนะแนว 3 ชม.
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น. – 14.00 น.เวลาในการแนะแนว 3 ชม.
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น. – 14.00 น.เวลาในการแนะแนว 3 ชม.

ประโยชน์อื่นๆ
- สำหรับโปรผู้ฝึกสอนที่สอบผ่านแล้วแต่อยู่ระหว่างสะสมชั่วโมงการ สอน สามารถขอนำชั่วโมงการฝึกสอนจากการแนะแนวนี้ไปใช้รวมในการสะสมชั ่วโมงฝึกสอนเพื่อรับประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟ Thailand PGA ได้
- มีโอกาสสร้างรายได้จากการสอนกอล์ฟ 

** หมายเหตุ
- การแนะแนวครั้งนี้ เป็นโครงการของสถาบันสอนกอล์ฟ iSwing ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและแนะแนวให้กับผู้ฝึกสอนกอล์ฟใหม่ห รือมีประสบการณ์แล้ว ที่ต้องการทำความเข้าใจหลักการสอนตามแนวทางสมัยใหม่เพื่อปรับปร ุงและพัฒนาการสอนให้ทันสมัยทันกับยุคและการพัฒนาการสอนกอล์ฟในป ัจจุบัน
- เพื่อพัฒนาให้ผู้ฝึกสอนกอล์ฟไทยได้เข้าใจและเตรียมตัวกั บการเปิดเสรีในประเทศเอเชียและทั่วโลกที่จะต้องทำธุรกิจอาชีพแข ่งขันกับต่างชาติในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอีกไม่กี่ป ีข้างหน้านี้...
- แนะแนวโดย Pro Eddie Booncharoen จากประสบการณ์การสอนจริงกว่า 9 ปี นำประสบการณ์จริงที่ได้รับมาแนะแนวทางโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรจากผู้เข้ารับการแนะแนว

ติดต่อสอบถามเพื่อเติมเต็มความตั้งใจของท่านได้ที่ 02-274-4288 วันนี้เป็นต้นไป..ผู้ตั้งกระทู้ iSwing :: วันที่ลงประกาศ 2011-12-04 14:10:21


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.